NOILE PROCEDURI OPERAȚIONALE.

       ANPC a publicat pe site Cererea de analiză și marcare, precum și noul model al Borderoului aferent Cererii de analiză și marcare. Documentele pot fi descărcate de la adresa de mai jos. 

       http://www.anpc.gov.ro/articol/1200/analiza-si-marcare-

        

       Au fost aprobate noile proceduri operaționale și formularele aferente ce vor fi utilizate în desfășurarea activității Direcției metale prețioase.

       Operatorii economici autorizaţi care solicită ANPC analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase cu marca de stat înainte de punerea pe piaţă a acestora, vor trebui să utilizeze noile formulare aprobate:  Cerere de Analiză şi Marcare și Borderou aferent Cererii de Analiză și Marcare (formularele sunt disponibile pe site-ul anpc.ro sau in centrele de marcare)

       După data de 15.07.2019 obiectele nu vor mai fi primite, în vederea marcării cu marca de stat, decât însoțite de noile formulare și documentele de proveniență

        

       Obiectele trebuie prezentate la ANPC în vederea marcării astfel:

        

       • În cazul importurilor (extracomunitare):

        

       1. curate, separate şi fără a fi încurcate între ele
       2. însoţite de copiile semnate pentru conformitate ale documentelor de provenienţă: factură, DVI și NIR*.
       3. marcate cu marca de responsabilitate, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 12 alin. 9 și alin. 10 lit. a-d din OUG 190/2000 cu modificările și completările ulterioare

        

        

       • În cazul achizițiilor intracomunitare

        

       1. curate, separate şi fără a fi încurcate între ele
       2. însoţite de copiile semnate pentru conformitate ale documentelor de provenienţă: factură și NIR*.
       3. marcate cu marca de responsabilitate, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 12 alin. 9 și alin. 10 lit. a-d din OUG 190/2000 cu modificările și completările ulterioare.

       *Cele 7 zile prevăzute la art. 12 alin. 12 din OUG 190/2000 cu modificările și completările ulterioare decurg începând cu data întocmirii NIR

        

        

       • În cazul producției/ producției sistem lohn

        

       1. curate, separate şi fără a fi încurcate între ele
       2. însoţite de copiile semnate pentru conformitate ale documentelor de provenienţă: raport de producție si documentul de provenienta al materiei prime (ex: factura și/sau raport de încercare)
       3. marcate cu marca de responsabilitate, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 12 alin. 9 și alin. 10 lit. a-d ale OUG 190/2000 cu modificările și completările ulterioare.